Logo cgkede.nl
Komende uitzendingen
do 26-05-2022 10:00
Kerkdienst
Afbeelding Algemeen
Voorganger:
ds. A. Versluis (Ede)
Hemelvaartsdag
Organist:
A. Mateman
zo 29-05-2022 10:00
Kerkdienst
Afbeelding Doop
Voorganger:
ds. A. Versluis (Ede)
Bediening van de Heilige Doop aan e...
Organist:
A. Vierbergen
zo 29-05-2022 18:30
Kerkdienst
Afbeelding Algemeen
Voorganger:
ds. G.J. Post (Nieuwpoort)
Organist:
J. Mateman
Uitzending gemist?
zo 22-05-2022 18:30
Kerkdienst
Afbeelding Algemeen
Voorganger:
ds. A. Versluis (Ede)
Organist:
G. van Bruksvoort
zo 22-05-2022 15:00
Zondagsschool
Afbeelding Algemeen

Afsluiting seizoen met ouders Ti...
Uitzending - zondag 23 januari 2022 (18:30 uur)Download uitzending

Kerkdienst

Thema: Alleen de HEERE geeft leven!
1. Hij geeft Zijn zegen.
2. Hij geeft Zijn Zoon.


Voorganger: ds. W.J. van Gent (Ouderkerk aan de Amstel)
Organist: A. Mateman
Schriftlezing: Joël 2: 12-27
Tekst voor de preek: Joël 2: 23

Psalm 111: 3
Psalm 84: 3
Psalm 65: 9
Psalm 85: 4
Psalm 126: 2

Vragen om over na te denken of over door te spreken:
- In Joël 2: 18-27 lezen we op verschillende plaatsen precies het tegenovergestelde van wat in Joël 1 staat. Noem eens enkele van die tegenstellingen. Waarom gaat de HEERE zegen geven? (vs. 18,19)
- In Joël 2: 17 wordt een vraag genoemd die de heidenen zouden kunnen stellen, als ze de toestand van Israël zien. In welk vers geeft de HEERE Zelf antwoord op deze vraag? Wat zegt Hij?
- De ‘Leraar ter gerechtigheid’ is een profetische voorzegging van Christus Die komen zou. Wat heeft het ons te zeggen dat de Messias deze naam krijgt? (Lees: Joh. 14: 26 en HC Zondag 12: 31)
- Voor de kinderen: Welke zegeningen geeft de Heere aan het volk? (vers. 19, 20, 22, 23, 24)
- Voor de kinderen: In dit stukje staat dat de Heere geprezen wordt, dat het volk blij is. Waarvoor mag jij de Heere danken? Doe je dat ook?

Wilt u meer weten over het christelijk geloof? Stuur dan een mailtje naar de Evangelisatiecommissie: evangelisatiecommissie@cgkede.nl