Logo cgkede.nl
Komende uitzendingen
vr 19-04-2024 19:30
Bidstond
Afbeelding Algemeen

Bidstond voorafgaand aan het CGK co...
zo 21-04-2024 10:00
Kerkdienst
Afbeelding Doop
Voorganger:
ds. H.M. Mulder (Veenendaal-Pniël)
Bediening van de Heilige Doop aan e...
Organist:
J. Mateman
zo 21-04-2024 18:30
Kerkdienst
Afbeelding Algemeen
Voorganger:
ds. F.W. van der Rhee (Veenendaal-Pniël)
Organist:
G. van Bruksvoort
Uitzending gemist?
zo 14-04-2024 18:30
Kerkdienst
Afbeelding Algemeen
Voorganger:
ds. J.W. Wüllschleger (Zeewolde)
Thema: De heilige ontvangenis en ge...
Organist:
A. Vierbergen
zo 14-04-2024 10:00
Kerkdienst
Afbeelding Algemeen
Voorganger:
ds. J.W. Wüllschleger (Zeewolde)
Thema: Jezus' vredegroet 1. Hij h...
Organist:
J. Mateman
Wat wij geloven

De Bijbel is het Woord van God en neemt in ons persoonlijk en kerkelijk leven een centrale plaats in. Als u de Bijbel leest, leest u de boodschap van God Zelf!
Omdat de Bijbel Gods Woord is, doet ze u en mij veel meer dan alleen maar informatie geven. De Bijbel geeft ons een belofte. Een belofte van leven! Ieder die de boodschap van de Bijbel in geloof ontvangt, wordt beloofd de rijke gave van eeuwig leven door de Heere Jezus Christus, de Zoon van God.

Schepping en zonde
In de Bijbel lezen we dat God de hemel en de aarde – en dus ook de mensen – heeft gemaakt. In het begin was alles in volmaakte harmonie: de dieren en de mensen, de mens en God. Nu vraagt u zich misschien af: als nu in het begin alles zo prachtig was, waarom is dat dan nu niet meer zo? De eerste mensen, Adam en Eva, luisterden naar de satan, d.i. de vijand van God. Zo waren ze aan Gods gebod ongehoorzaam. Door deze zonde van de eerste mensen ging die harmonie, vrede en vreugde verloren en zijn de dood en de ellende in de wereld gekomen. De mensen – Adam, Eva en al hun nakomelingen – moesten sterven als straf op de zonde.

Verlossing door Jezus Christus
Door de zonde probeerden de eerste mensen zich voor God te verbergen. Maar God zocht hen in Zijn liefde op en begon met hen te spreken. God zei hun, dat zij zeker gestraft zouden worden om hun zonde, maar HIJ bracht ze ook een boodschap van hoop. Lijden, moeite en dood zouden niet het laatste woord hebben. De mensen hoefden niet in wanhoop te leven. God laat Zijn liefde blijken en beloofde Zijn Zoon te zenden naar de aarde. Deze zal een heerlijke overwinning behalen op zonde en dood. Hij zal vergeving en vrede brengen. Hij zal verloren mensen terugbrengen in de gemeenschap met God. Deze Jezus heeft als Borg (Plaatsvervanger) willen lijden en aan het kruis willen sterven (Goede Vrijdag). Maar Hij heeft de dood overwonnen door uit de doden op te staan (Pasen). Doordat Hij de straf op de zonde gedagen heeft, is de schuld van zondaren betaald. Ieder die gelooft in de Heere Jezus zal behouden worden.

Ook voor u
Zonder geloof in de Heere Jezus zijn we reddeloos verloren en gaan we daarom ook verloren. Om ons te redden van deze ondergang hebben u en ik Hem, de Heere Jezus, nodig. Hij is de énige Redder, Die Zijn werk volkomen doet. Het is noodzakelijk dat we in ons leven Hem als onze Redder leren kennen en in Hem geloven.

Alleen door het geloof
Dit geloof kunnen we onszelf niet geven. Wel worden we door God opgeroepen te geloven in Zijn Zoon. Maar hoe kom je aan dit reddend geloof in Christus? De Heilige Geest, God Zelf, moet en wil ook ons hart voor Jezus openen. Wij mogen en moeten tot God bidden om dit geloof te ontvangen. En…God hoort zulke gebeden. Dit geloof verandert, vernieuwt ons hele leven.

Nieuw leven
Hoe bewerkt de Heilige Geest die vernieuwing van ons leven? Hij gebruikt daarvoor de Bijbel. Hij zorgt ervoor dat we echt gaan luisteren naar Zijn Woord. We horen dan God Zelf tot ons spreken. We gaan Zijn Woord begrijpen, in Christus geloven en zoeken te leven naar Gods wil en tot Zijn eer. We leren geloven dat de Heere Jezus Christus onze Zaligmaker is (onze straf op de zonde gedragen heeft). We willen God liefhebben, maar ook onze naaste. Dat nieuwe leven zal nooit meer eindigen. De gelovigen zullen wel sterven, maar dan niet meer als straf op de zonde, maar om eeuwig in de hemel in volmaakte harmonie met God te leven.

Belijdenis
Wat wij geloven spreken we – in overeenstemming met de Bijbel – uit in een belijdenis. Hierdoor weten we ons tegelijk verbonden met de christelijke kerk van alle tijden en plaatsen. Een beknopte weergave hiervan hebben we in de zgn. Apostolische Geloofsbelijdenis:

 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde;
 2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
 3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
 4. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, en begraven, Die is neergedaald in de hel;
 5. op de derde dag is opgestaan van de doden;
 6. opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
 7. vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de Heilige Geest.
 9. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
 10. vergeving van de zonden;
 11. wederopstanding van het lichaam,
 12. en een eeuwig leven.

Wilt u meer weten over de Bijbel en het christelijk geloof of hebt u vragen? Neem gerust contact met ons op via het email-adres: evangelisatiecommissie@cgkede.nl.