Komende uitzendingen
zo 17-11-2019 10:00
Kerkdienst
Afbeelding Heilig Avondmaal
Voorganger:
ds. A. Versluis (Ede)
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Organist:
J. Mateman
zo 17-11-2019 18:30
Kerkdienst
Afbeelding Algemeen
Voorganger:
ds. D.J.T. Hoogenboom (Utrecht-West)
Organist:
F. ter Horst
wo 20-11-2019 19:30
Bezinningsuur
Afbeelding Heilig Avondmaal

Bezinningsuur Heilig Avondmaal; Na ...
Organist:
A. Mateman
Uitzending gemist?
zo 10-11-2019 18:30
Kerkdienst
Afbeelding Algemeen
Voorganger:
ds. J. Hoefnagel (Zeist)
Thema: Jezus toont Zijn macht 1) A...
Organist:
G. van Bruksvoort
zo 10-11-2019 10:00
Kerkdienst
Afbeelding Algemeen
Voorganger:
ds. J. Hoefnagel (Zeist)
Thema: Een belijdenis van Petrus 1...
Organist:
A. Vierbergen
 
Luister live mee met onze diensten


Zendingscommissie

Het hart van het zendingswerk klopt in de plaatselijke kerken. De projectmatige aanpak, waarmee werd begonnen in 2008, sluit daarbij naadloos aan. Die aanpak komt hierop neer: iedere kerk behartigt een specifiek deel van het zendingswerk in een van de zendingsgebieden. Aan de kerkleden wordt gevraagd minimaal € 8,- per persoon per jaar voor het zendingswerk bij te dragen.
In onze gemeente in Ede zet de zendingscommissie zich ervoor in het zendingswerk onder de aandacht van de leden te brengen. Er worden onder meer verkoopacties georganiseerd en de jaarlijkse zendingsdag – maar het ook wordt er tweemaal per jaar een acceptgiro in het kerkblad In de Voorhof gevoegd met het verzoek een bijdrage over te maken. Met de acties van de zendingscommissie worden de gelden voor de jaarlijkse afdracht bijeen gebracht.

Meer kerken bezig met één project
Omdat het in de zending dikwijls over grote bedragen gaat, komt het voor dat verschillende kerken betrokken zijn bij hetzelfde project. Een kerk in het noorden van ons land kan in het zuiden een zustergemeente tegenkomen die gaat voor hetzelfde werk in dezelfde plaats in hetzelfde land.

Hessel en Coby Visser
Vanuit onze gemeente steunen wij met onze jaarlijkse afdracht sinds een aantal jaar een specifiek project. Met de jaarlijkse afdracht voor ieder gemeentelid in de CGK van Ede wordt het werk van Hessel en Coby Visser gesteund. Br. en zr. Hessel en Coby Visser werden in 1991 in samenwerking met Wycliffe Bijbelvertalers uitgezonden vanuit de kerk van Urk-Maranatha om de Bijbel te vertalen voor de Sanmensen in het westen van Botswana.

André en Dorien Kamphuis
Het bijzondere aan de CGK in Ede is dat wij naast de ondersteuning van het werk van familie Visser via de jaarlijkse afdracht als gemeente een eigen zendingsproject hebben.
Vanuit onze gemeente zijn André en Dorien Kamphuis samen met hun kinderen (Michaja, Elisa en Aron) in samenwerking met Wycliffe Bijbelvertalers uitgezonden om Bijbelvertaalwerk te verrichten in Tanzania.
Sinds 2009 werken zij in Tanzania om de Bijbel te vertalen in enkele nog onbeschreven talen. In Tanzania worden vertaalteams opgeleid om mee te helpen in de vertaalprojecten. Het werk van André en Dorien Kamphuis is dus specifiek gebonden aan de CGK Ede en de middelen worden naast de jaarlijkse afdracht opgebracht door onze gemeente.

Mocht u meer willen lezen over de zendingsprojecten – waaronder die van Hessel en Coby Visser dan kunt u terecht op de website www.cgk.nl

Mocht u meer willen lezen over het werk van André en Dorien Kamphuis dan kunt u terecht op de websitewww.bijbelvertaalwerk.nl.

E-mailadres: zendingscommissie@cgkede.nl