Logo cgkede.nl
Komende uitzendingen
zo 02-06-2024 10:00
Kerkdienst
Afbeelding Heilig Avondmaal
Voorganger:
ds. D. van Luttikhuizen (Dordrecht)
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Organist:
F. ter Horst
zo 02-06-2024 16:30
Kerkdienst
Afbeelding Algemeen
Voorganger:
ds. J. van den Os (Harderwijk)
Organist:
J. Mateman
di 04-06-2024 19:00
Huwelijksbevestiging
Afbeelding Trouwdienst
Voorganger:
ds. A. Versluis (Ede)
Huwelijksbevestiging van twee gemee...
Uitzending gemist?
zo 26-05-2024 18:30
Kerkdienst
Afbeelding Algemeen
Voorganger:
ds. J. van Vulpen (Urk-Maranatha)
Thema: Stromen van Zegen 1. Oorspr...
Organist:
G. van Bruksvoort
zo 26-05-2024 10:00
Kerkdienst
Afbeelding Doop
Voorganger:
ds. H.K. Sok (Urk-Ichthus)
Bediening van de Heilige doop aan e...
Organist:
A. Vierbergen
Orgel

Dispositie

Hoofdwerk
Bourdon 16′
Prestant 8′
Roerfluit 8′
Octaaf 4′
Quint 3′
Octaaf 2′
Mixtuur 4 sterk B/D
Fagot 16′ B/D
Trompet 8′ B/D

Nevenwerk
Holpijp 8′
Gamba 8′
Open Fluit 4′
Nasard 3′ B/D
Fluit 2′
Terts 1 3/5′ B/D

Pedaal
* Subbas 16′
* Prestant 8′
* Fagot 16′
* Trompet 8′

Speelhulpen
Calcant
Manuaalkoppel B/D
Pedaal – Hoofdwerk
Pedaal – Nevenwerk
Tremulant gehele werk

* transmissies van het Hoofdwerk

 

Interview met orgelmaker René Nijsse
In het blad Kerk en Muziek van november/december 2020 stond een interview met orgelmaker René Nijsse. Klik hier om het interview te lezen.

Artikel ingebruikname Nijsse-orgel
EDE – De Christelijke Gereformeerde Kerk te Ede heeft op 14 april 2004, tijdens een feestelijke avond voor eigen gemeente en belangstellenden, een geheel nieuw orgel in gebruik genomen.Tijdens deze avond heeft de orgelbouwer René Nijsse het orgel overdragen aan de kerkenraad en een toelichting op het orgel gegeven. Het programma omvatte een meditatie door de plaatselijke predikant J. Van Amstel en een orgelbespeling door Leander van der Steen.Op zaterdag 24 april 2004 werd men in de gelegenheid gesteld het nieuwe Nijsse-orgel te bespelen of te beluisteren.Het nieuwe orgel is gebouwd door de firma A. Nijsse & Zoon te Oud-Sabbinge. De registers van het orgel zijn zorgvuldig gekozen om de gemeentezang optimaal en gevarieerd te kunnen begeleiden. Het nieuwe orgel is nog steeds een bescheiden instrument, maar heeft optimale gebruiksmogelijkheden.

Uitgangspunt voor de registerkeuze is het hoofdwerk van grote orgels uit de achttiende eeuw geweest, zoals ook toegepast in de Open Hof Kerk te Soest. De dispositie van het orgel is zorgvuldig gekozen om de gemeentezang optimaal en gevarieerd te kunnen begeleiden. Het is nog steeds een bescheiden instrument maar heeft optimale gebruiksmogelijkheden.

Het beschikt over een volledig Prestantenplenum op achtvoets basis (Prestant 8’, 4’, 3’, 2’ en Mixtuur), een volledig Fluitenkoor op zestienvoetsbasis (Fluiten 1’, 8’, 4’, 3’, 2’ en 1 3/5’) en daarnaast over een tweetal tongwerken, te weten een Fagot 16’ en een Trompet 8’. De Gamba 8 (strijker) is een register voor de stillere momenten tijdens de diensten, maar kan ook in combinatie met de Holpijp een verrassende klankkleur opleveren.

De 15 stemmen in totaal zijn verdeeld over twee manualen en een aangehangen pedaal. Naast de standaard registerdelingen tussen bas en diskant voor Mixtuur, Trompet en manuaalkoppel, zijn ook de Nasard en de Terts gedeeld waardoor deze stemmen zowel een solistische als een plenumfunctie kunnen vervullen.

Ook voor de Fagot 16’ is een registerdeling toegepast, waardoor het orgel beschikt over een 16’ tongwerk, dat wanneer het een octaaf hoger gespeeld wordt, ook als uitkomende stem gebruikt kan worden en daarbij de Dulciaanfunctie vervult.
De Holpijp 8’, Open Fluit 4’, Nasard 3’, Fluit 2’ en Terts 1 3/5’ op het nevenwerk vormen tezamen een Cornet, die als de zangleider bekend staat.

Bij de vormgeving van het orgel is aansluiting gezocht bij klassieke verhoudingen zoals de gulden snede en is er naar gestreefd het orgel een rank uiterlijk te geven. Wie dit ontwerp vergelijkt met het Nijsse orgel in Soest zal opmerken dat het belangrijkste verschil de hoogte van de middelste toren betreft.

Voor het houtwerk is gebruik gemaakt van eersteklas Frans eiken. Om inwerking van stof en vuil te voorkomen is het hout aan de buitenzijde bewerkt en van een laklaag voorzien door de firma Romeijn te Ede. Hierbij is gekozen voor een kleurloze laklaag om de oorspronkelijke kleur van het hout zo veel mogelijk intact te laten.

Het Nijsse orgel vervangt het De Koff orgel (met zeven stemmen en aangehangen pedaal) dat midden 50-er jaren aangeschaft werd ten behoeve van het toenmalige kerkgebouw aan de Bergstraat.

Nadat in de 70-er jaren een nieuw kerkgebouw aan de Verlengde Maanderweg in gebruik werd genomen is het De Koff orgel overgeplaatst. Dit orgel is verkocht aan de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Broek op Langedijk en is door de firma Nijsse overgeplaatst.