Logo cgkede.nl
Komende uitzendingen
zo 01-03-2020 10:00
Kerkdienst
Afbeelding Heilig Avondmaal
Voorganger:
ds. A. Versluis (Ede)
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Organist:
A. Vierbergen
zo 01-03-2020 18:30
Kerkdienst
Afbeelding Algemeen
Voorganger:
ds. W.N. Middelkoop (Harderwijk)
Organist:
G. van Bruksvoort
wo 04-03-2020 19:30
Bezinningsuur
Afbeelding Heilig Avondmaal
Voorganger:
ds. A. Versluis (Ede)
Bezinningsuur Heilig Avondmaal; Na ...
Organist:
A. Mateman
Uitzending gemist?
zo 23-02-2020 18:30
Kerkdienst
Afbeelding Algemeen
Voorganger:
ds. P.D.J. Buijs (Nunspeet)
Organist:
J. Mateman
zo 23-02-2020 10:00
Kerkdienst
Afbeelding Algemeen
Voorganger:
ds. A. den Boer (Vierhouten)
Thema: De Knecht des Heeren veracht...
Organist:
A. Vierbergen

Naar de diensten / live meeluisterenEHBO/BHV-groep

Binnen onze gemeente is een actieve EHBO/BHV-groep aanwezig.

De contactpersoon van deze EHBO/BHV groep is:
dhr. M. van Dijk, telefoon 0318-620758
email: bhv@cgkede.nl

Korte instructie voor de Gemeente
Voor het kerkgebouw en de mensen in De Tabernakel aan de Verlengde Maanderweg is een groep in het leven geroepen die bij calamiteiten optreedt als BHV-ers (Bedrijfs Hulp Verleners). Zij weten wat er moet gebeuren tijdens een “onwelwording” tijdens een dienst, of als er in geval van bijvoorbeeld brand ontruimd moet worden.
Zoals u thuis weet wat u moet doen “als de sirene gaat”, moet u het ook weten in ons kerkgebouw. Lees daarom het onderstaande aandachtig door en bewaar het op een plek waar u het regelmatig tegenkomt.

Evacuaties
In geval van nood (b.v. brand of rookontwikkeling) moet de kerk zo snel mogelijk ontruimd worden. Volg in alle gevallen de aanwijzingen van de BHV-ers (herkenbaar aan gekleurde hesjes) op. Als de slow-woop (ontruimingssignaal) klinkt is dat het teken voor de BHV-ers om zich te verzamelen, niet voor de kerkgangers om in blinde paniek weg te hollen. Als er reden tot ontruiming is, zal de predikant of de ouderling van dienst dat meedelen vanaf de kansel.
In geval van ontruiming gaat de eerste aandacht uit naar de kinderen in de crèche; daar zijn tijdens de melding van evacuatie al meerdere BHV-ers aanwezig. Ga daar dus niet heen; u loopt waarschijnlijk het gevaar tegemoet! Hiermee brengt u zichzelf en hulpverleners die u moeten zoeken nodeloos in gevaar!

Afhankelijk van de plaats van de calamiteit worden diverse vluchtroutes gebruikt, die aangewezen worden door de BHV-ers. Loop rustig naar buiten, ga niet naar het toilet of naar de garderobe voor uw jas. Let op de mensen om u heen, is iemand in paniek, probeer dan te kalmeren. Loopt iemand de verkeerde kant op, ga dan niet zelf achter die persoon aan maar waarschuw een BHV-er.
Als u buiten bent, ga dan niet direct naar huis, maar naar de verzamelplaats: recht tegenover de kerk de Kerkweg op, dan na 100 meter rechts de parkeerplaats op. Let op of iedereen die om u heen zat, ook op de verzamelplaats aangekomen is. Als iemand ontbreekt moeten hulpverleners het (brandende) gebouw weer in om te zoeken naar vermiste personen. Dit is ook de reden waarom u niet direct naar huis moet gaan! Meld een vermissing zo snel mogelijk aan een van de BHV-ers.

Noodsituatie in de kerk
Mocht iemand onwel worden tijdens de dienst, dan is de koster de aangewezen persoon om eerst poolshoogte te nemen. Bij twijfel zal hij direct een EHBO-er ter assistentie wenken. Moet degene die hulp behoeft de kerkzaal uit, dan zal assistentie van diverse BHV-ers gewenkt worden. Er zullen meerdere BHV-ers opstaan om te helpen. Niet alleen om de persoon de kerkzaal uit te helpen maar ook om een vrije doorgang te garanderen (zij hebben dit geoefend). In de hal van de kerk zal het slachtoffer gediagnosticeerd en verder behandeld worden.
Raak niet in paniek: onder de BHV-ers zitten diverse EHBO-ers die weten wat ze moeten doen;
Zit u een vrije doorgang in de weg, dan zult u door een BHV-er worden verzocht even in het gangpad te wachten.

—Raak niet in paniek, waarschuw de koster of een EHBO-er en volg hun aanwijzingen op—

EHBO-ers en leden van de kernploeg BHV:
Peter Bunschoten, Melis van Dijk, Harrie van Hunnik, Ronald de Lange, Erik Nap en Arno Pors


AGENDA
vrijdag 28 februari 2020
Jongensclub en meisjesclub 19:00

zaterdag 29 februari 2020
Prism@ 20:00

zondag 1 maart 2020
Collecten  
Kerkdienst, ds. A. Versluis (Ede) 10:00
Zondagsschool 15:00
Kerkdienst, ds. W.N. Middelkoop (Harderwijk) 18:30
Bijbelstudiekring 3 20:00

maandag 2 maart 2020
Schoonmaken kerkgebouw 08:45
Uitgifte collectemunten 19:15
Kerkenraadsvergadering 19:30
Mannenvereniging 19:45
Vrouwenbijbelkring 19:45

dinsdag 3 maart 2020
Commissie van beheer 19:30

woensdag 4 maart 2020
Gebedskring 09:00
Koffieochtend 10:00
Bezinningsuur Heilig Avondmaal, ds. A. Versluis (Ede) 19:30

Voor alle data geldt: D.V.