Logo cgkede.nl
Komende uitzendingen
zo 25-10-2020 18:30
Kerkdienst
Afbeelding Algemeen
Voorganger:
ds. A. Versluis (Ede)
De dienst bijwonen is alleen mogeli...
Organist:
A. Mateman
zo 01-11-2020 10:00
Kerkdienst
Afbeelding Algemeen
Voorganger:
ds. A. Versluis (Ede)
De dienst bijwonen is alleen mogeli...
Organist:
A. Vierbergen
zo 01-11-2020 18:30
Kerkdienst
Afbeelding Algemeen
Voorganger:
ds. A. Versluis (Ede)
De dienst bijwonen is alleen mogeli...
Organist:
F. ter Horst
Uitzending gemist?
zo 25-10-2020 10:00
Kerkdienst
Afbeelding Algemeen
Voorganger:
ds. A. Versluis (Ede)
Openbare geloofsbelijdenis
Organist:
J. Mateman
zo 18-10-2020 18:30
Kerkdienst
Afbeelding Algemeen
Voorganger:
ds. H.H. Klomp (Veenendaal)
Organist:
A. Vierbergen

Naar de diensten / live meeluisteren audiotrack | Live stream uitzendingen via YouTube ondemand_videoEHBO/BHV-groep

Binnen onze gemeente is een actieve EHBO/BHV-groep aanwezig.

De contactpersoon van deze EHBO/BHV groep is:
dhr. M. van Dijk, telefoon 0318-620758
email: bhv@cgkede.nl

Korte instructie voor de Gemeente
Voor het kerkgebouw en de mensen in De Tabernakel aan de Verlengde Maanderweg is een groep in het leven geroepen die bij calamiteiten optreedt als BHV-ers (Bedrijfs Hulp Verleners). Zij weten wat er moet gebeuren tijdens een “onwelwording” tijdens een dienst, of als er in geval van bijvoorbeeld brand ontruimd moet worden.
Zoals u thuis weet wat u moet doen “als de sirene gaat”, moet u het ook weten in ons kerkgebouw. Lees daarom het onderstaande aandachtig door en bewaar het op een plek waar u het regelmatig tegenkomt.

Evacuaties
In geval van nood (b.v. brand of rookontwikkeling) moet de kerk zo snel mogelijk ontruimd worden. Volg in alle gevallen de aanwijzingen van de BHV-ers (herkenbaar aan gekleurde hesjes) op. Als de slow-woop (ontruimingssignaal) klinkt is dat het teken voor de BHV-ers om zich te verzamelen, niet voor de kerkgangers om in blinde paniek weg te hollen. Als er reden tot ontruiming is, zal de predikant of de ouderling van dienst dat meedelen vanaf de kansel.
In geval van ontruiming gaat de eerste aandacht uit naar de kinderen in de crèche; daar zijn tijdens de melding van evacuatie al meerdere BHV-ers aanwezig. Ga daar dus niet heen; u loopt waarschijnlijk het gevaar tegemoet! Hiermee brengt u zichzelf en hulpverleners die u moeten zoeken nodeloos in gevaar!

Afhankelijk van de plaats van de calamiteit worden diverse vluchtroutes gebruikt, die aangewezen worden door de BHV-ers. Loop rustig naar buiten, ga niet naar het toilet of naar de garderobe voor uw jas. Let op de mensen om u heen, is iemand in paniek, probeer dan te kalmeren. Loopt iemand de verkeerde kant op, ga dan niet zelf achter die persoon aan maar waarschuw een BHV-er.
Als u buiten bent, ga dan niet direct naar huis, maar naar de verzamelplaats: recht tegenover de kerk de Kerkweg op, dan na 100 meter rechts de parkeerplaats op. Let op of iedereen die om u heen zat, ook op de verzamelplaats aangekomen is. Als iemand ontbreekt moeten hulpverleners het (brandende) gebouw weer in om te zoeken naar vermiste personen. Dit is ook de reden waarom u niet direct naar huis moet gaan! Meld een vermissing zo snel mogelijk aan een van de BHV-ers.

Noodsituatie in de kerk
Mocht iemand onwel worden tijdens de dienst, dan is de koster de aangewezen persoon om eerst poolshoogte te nemen. Bij twijfel zal hij direct een EHBO-er ter assistentie wenken. Moet degene die hulp behoeft de kerkzaal uit, dan zal assistentie van diverse BHV-ers gewenkt worden. Er zullen meerdere BHV-ers opstaan om te helpen. Niet alleen om de persoon de kerkzaal uit te helpen maar ook om een vrije doorgang te garanderen (zij hebben dit geoefend). In de hal van de kerk zal het slachtoffer gediagnosticeerd en verder behandeld worden.
Raak niet in paniek: onder de BHV-ers zitten diverse EHBO-ers die weten wat ze moeten doen;
Zit u een vrije doorgang in de weg, dan zult u door een BHV-er worden verzocht even in het gangpad te wachten.

—Raak niet in paniek, waarschuw de koster of een EHBO-er en volg hun aanwijzingen op—

EHBO-ers en leden van de kernploeg BHV:
Peter Bunschoten, Melis van Dijk, Harrie van Hunnik, Ronald de Lange, Erik Nap en Arno Pors

Agenda
zondag 25 oktober 2020
Collecten  
Kerkdienst, ds. A. Versluis (Ede) 10:00
Zondagsschool 15:00
Kerkdienst, ds. A. Versluis (Ede) 18:30
Bijbelkring 3 20:00
JV 20:00

maandag 26 oktober 2020
Vergadering diaconie 19:30

woensdag 28 oktober 2020
Achterbanavond familie Kamphuis 19:30

donderdag 29 oktober 2020
Commissie van beheer 19:30

vrijdag 30 oktober 2020
Lev 19:00

zaterdag 31 oktober 2020
Prism@ avond 19:30

Voor alle data geldt: D.V.