Logo cgkede.nl
Komende uitzendingen
zo 19-09-2021 10:00
Kerkdienst
Afbeelding Heilig Avondmaal
Voorganger:
ds. A. Versluis (Ede)
Voorbereiding Heilig Avondmaal H...
Organist:
G. van Bruksvoort
zo 19-09-2021 18:30
Kerkdienst
Afbeelding Algemeen
Voorganger:
ds. A. Versluis (Ede)

Het is alleen mogelijk om deze...
Organist:
J. Mateman
wo 22-09-2021 19:30
Bezinningsuur Heilig Avondmaal
Afbeelding Heilig Avondmaal
Voorganger:
ds. A. Versluis (Ede)
Bezinningsuur Heilig Avondmaal
Organist:
A. Mateman
Uitzending gemist?
zo 12-09-2021 18:30
Kerkdienst
Afbeelding Algemeen
Voorganger:
ds. A. Versluis (Ede)
Organist:
A. Mateman
zo 12-09-2021 10:00
Kerkdienst
Afbeelding Doop
Voorganger:
ds. A. Versluis (Ede)
Bediening van de Heilige Doop aan e...
Organist:
A. Vierbergen
Uitzending - zondag 12 september 2021 (18:30 uur)Download uitzending

Kerkdienst

Voorganger: ds. A. Versluis (Ede)
Organist: A. Mateman
Schriftlezing: Daniël 1
Tekst voor de preek: Daniël 1: 8a

Psalm 25: 6, 7
Psalm 46: 6
Psalm 90: 8, 9
Psalm 91: 1
Psalm 73: 14

Vragen bij de preek
1. Daniël diende de Heere aan het hof in Babel. Noem eens een paar andere mensen uit de Bijbel die op een hoge positie de Heere dienden. Op welke manier kwamen zij voor keuzes te staan?
2. a. Op welke manieren probeerde Nebukadnezar Daniël te beïnvloeden?
b. Is de wereld om ons heen voor jongeren méér een verleiding dan voor ouderen? Waarom wel/niet?
c. Op welke manieren (concreet!) probeert de duivel jouw hart te beïnvloeden?
3. Noem eens een concreet voorbeeld van een situatie waarin je zelf (bijna) alleen stond/staat vanwege het dienen van de Heere. Praat er met elkaar over door hoe je met die situatie bent omgegaan of zou kunnen omgaan.
4. Daniël en zijn vrienden gingen ver mee (opleiding, andere namen), maar weigerden het eten. Waarom lag daar de grens voor hen? Wat heeft dat ons te zeggen?
5. Hoe heeft onderwijs dat je krijgt (of dingen die je luistert/kijkt/leest) invloed op je? Merk je dat zelf? Is wetenschap een gevaar voor geloof?

Hebt u vragen naar aanleiding van deze dienst, dan kunt u contact opnemen met dominee Versluis: predikant@cgkede.nl. Wilt u meer weten over het christelijk geloof? Stuur dan een mailtje naar de Evangelisatiecommissie: evangelisatiecommissie@cgkede.nl